Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

PR KRYZYSOWY

Rozpoznajemy sytuacje kryzysogenne, identyfikujemy zagrożenia komunikacyjne, chronimy wizerunek firm oraz jej przedstawicieli w trakcie publicznego kwestionowania, wdrażając działania z zakresu PR kryzysowego natychmiast po rozpoznaniu sytuacji kryzysowej lub jej symptomów. Minimalizujemy skutki kryzysów oraz na bieżąco monitorujemy sytuację w mediach oraz w otoczeniu społeczno – biznesowym.

OFERTA

 • MONITORING OTOCZENIA MEDIALNEGO I RYNKOWEGO

  Udzielamy bieżących rekomendacji, w oparciu o przygotowywane analizy zagrożeń wizerunkowych oraz ich cykliczny audyt.

 • STRATEGIE KOMUNIKACJI

  Opracowujemy strategie zarządzania kryzysem: założenia komunikacji kryzysowej krótkoterminowej i długoterminowej wraz ze scenariuszami i schematami działań.

 • WSPARCIE BIURA PRASOWEGO

  Opracowujemy wszelkie materiały prasowe oraz wspieramy firmy w przygotowywaniu oficjalnych dokumentów: oświadczeń, sprostowań, Q&A oraz tez do wystąpień. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z biurem prasowym oraz przedstawicielami firmy, udzielając wsparcia w kontaktach z mediami.

 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

  Wspieramy procesy komunikacji wewnętrznej.

 • KONFERENCJE PRASOWE

  Organizujemy konferencje prasowe oraz asystujemy podczas wydarzeń.

OFERTA